KALİTE YÖNETİMİ

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Artemis Halı olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda;

 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, eğitimleri ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almayı
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Müşteri Memnuniyeti Prensiplerine Gözeterek Müşteri Odaklı Yaklaşımla Çözüm Sağlayıp Müşteri Memnuniyetini Artırmak
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı
 • Yasal şartlardan ödün vermeden, müşteri memnuniyeti kaynaklı sistem oluşturmak

Artemis Halı olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda;

Genel Müdür
Tacettin Baytaz